vimdoc-sr

Српски превод документације програмa Vim


Пројекат одржава eevan78 Хостовано на GitHub Pages — Тему урадио mattgraham

Српски превод документације за Vim 9.0

Архива садржи два директоријума, doc и syntax. У doc директоријуму се налазе преведени фајлови документације и фајл са ознакама, а у syntax директоријуму фајл help-sr.vim који садржи додатне дефиниције неопходне за правилно истицање синтаксе у преведеним фајловима документације.

Да бисте могли користити српски превод документације, директоријуме који се налазе у архиви најпре морате да распакујете на одговарајуће место.

Препоручујем да их сместите на следећу локацију:

Програм Vim вам омогућава независан избор језика на којем ће се приказивати поруке, документација, и менији (у случају да се извршава верзија са графичким корисничким интерфејсом, gvim).

Поруке

Ако желите да програм Vim поруке исписује на српском језику, потребно је да променљиву окружења LANG поставите на одговарајућу вредност.

Документација и менији

Кодирање мора бити постављено на utf-8.

Уметните следеће линије на почетак свог vimrc фајла:

	set encoding = utf-8
	set langmenu = sr " Ако желите српски мени у gvim.
	set helplang = sr " Систем помоћи на српском

Излаз команде :version ће вам приказати где се налази vimrc фајл. Вредност променљивих $VIM и $HOME можете видети помоћу команде echo: :echo $VIM :echo $HOME

Ово је превод стања фајлова документације закључно са закрпом 962 (9.0.0962)

Историја: